Föreläsning om Telefonplan
- Lyssna på Telefonplans  historia fram till idag.  Bilder från olika epoker. Hur har bebyggelsen vuxit fram? Vilka arbetade här. Hur såg det ut? Arbetsplatser.  Konstfack, LM, Midsommargården och personliga reflektioner av folkbildaren och förortsvandrren Claes Becklin.

Beställ föreläsning om Telefonplan.

Föreläsningens längd 1,5 timmar

Bäst om ni kan ordna egen lokal för föreläsningen. Plats för filmduk behövs.

Pris exkl moms: 2000 kr

Kontakt -länk-epost:
claesbecklin@hotmail.com