Föreläsning om Västertorp
- Lyssna påVästertorps historia fram till idag.  Bilder från olika epoker. Hur har bebyggelsen vuxit fram? Konsten i förorten.  Vilka bodde där då och vilka bor här nu? Arbetsplatser.  Dramatiska episoder, kända personer och personliga reflektioner av folkbildaren och förortsvandrren Claes Becklin

Beställ föreläsning om Västertorp.

Föreläsningens längd 1,5 timmar

Bäst om ni kan ordna egen lokal för föreläsningen. Plats för filmduk behövs.

Pris exnkl moms: 2000 kr

Kontakt -länk-epost:
claesbecklin@hotmail.com